Πρόσκληση σε Φιλανθρωπικό Bazaar

Προσκαλούμε όλους τους φίλους μας μικρούς και μεγάλους ,για αγορές χριστουγεννιάτικες  και μη,  στο φιλανθρωπικό Bazaar που διοργανώνει το Κέντρο μελέτης  «Παίζω και Διαβάζω».