Αγαπητά μέλη,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ανανεώσουμε την μεταξύ μας επικοινωνία.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, στα γραφεία του Συλλόγου, Αιόλου104, Αθήνα,2ος όροφος, γραφείο 215, με τα εξής θέματα:

Απολογισμός διαχειριστικό περιόδου 2021

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2021 και Προϋπολογισμού 2022

Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, δηλαδή εφόσον δεν παρασταθεί το  1/5 των ταμειακώς εντάξει μέλλων, η Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι χωρίς νέα Πρόσκληση, τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16:00, στα γραφεία μας και υπό τον όρο, ότι αυτή θα επιτρέπεται από τα μέτρα πρόληψης για την πανδημία.