Αθήνα, 19/01/2021

Ευχαριστήρια Επιστολή προς τη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και του Κε.Σ.Υ., για τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Συλλόγου “Η Καρδιά του Παιδιού” στην ειδική  «Επιτροπή Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων και Ενηλίκων».

Ευχαριστήρια Επιστολή προς Διοίκηση Υπουργείου Υγείας