Στο πλαίσιο της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΠΜΣ -ΟΔΔΥΟΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας αφορά στην ανάπτυξη του Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της ανάπτυξης του Προσβάσιμου Τουρισμού. Αντίστοιχα το ερωτηματολόγιο εξετάζει αν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, (που περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) αποτελεί ήδη ή μπορεί να εξελιχθεί σε προορισμό Προσβάσιμου Τουρισμού (δηλαδή του τουρισμού τον οποίο δύνανται να απολαύσουν πέραν του γενικού πληθυσμού και ΑμεΑ, υπερήλικες, έγκυες, οικογένειες με βρέφη, κ.α.).

Αν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες η συμμετοχή σας στην προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα.

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης 5-10 λεπτά.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις εμπιστευτικές.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση.

Νικόλαος Σταυρόπουλος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ