Κέντρα Αναφοράς

Κρατική Μέριμνα Τα ασφαλιστικά ταμεία όσον αφορά τα παιδιά, καλύπτουν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη νοσηλείας στα Δημόσια Νοσοκομεία καθώς και στις Ιδιωτικές Κλινικές. Εξαίρεση αποτελεί το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων του οποίου οι έμμεσα ασφαλισμένοι καταβάλουν συμμετοχή 10%. Απαλλάσσονται της συμμετοχής τα παιδιά με Συγγενή Καρδιοπάθεια έως 14 ετών εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. “Η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κέντρα Αναφοράς.