Παρακάτω σας παραθέτουμε το άρθρο του παιδοκαρδιοχειρουργού και μέλους της Επιστημονικής μας Επιτροπής, κ. Γεώργιου Σαρρή για τις “Κρυφές” καρδιοπάθειες.

Άρθρο